������������ ���������� ���������������������� 0 нийтлэл байна