2011 оны 01 сарын 31-ний 11 цаг 36 минут  500 метрээс  Улаанбаатар хот

Photo by B.Rentsendorj /GAMMA/