I лекцийн эхний хагас - Золиосны амийг сонгож болох уу?


I лекцийн сүүлийн хагас - Амьд үлдэхийн төлөөх аллага


II лекцийн эхний хагас - Нэгэн компанийн алдаа


II лекцийн сүүлийн хагас - Дээгүүр болон доогуур зэрэглэлийн таашаалҮргэлжлэлийг бүрэн эхээр нь Mplus-аас сонсоорой.