Ажил төрөл нь нэг л бүтэж өгөхгүй, амжилт ололт ч гэж нэг их гавьсан юмгүй, хамт ажиллагсад нь хажиглаж, дарга удирдлага нь үнэлж цэгнэхгүй хялайж цэхэлзэн, та-гаас өөр нэргүй, гуайгаас өөр алдаргүй өдөр хоног, он жилийг өнгөрөөгсөд цөөнгүй.