������ ������������ �������� ���������������� ������ 0 нийтлэл байна