������ ������������ ������������������ 0 нийтлэл байна