������������ ���������������� �������� 0 нийтлэл байна