������������ ���������������������� 0 нийтлэл байна