������������������ ������ ���������������� 0 нийтлэл байна