������������������������ ���������� ������������ 0 нийтлэл байна