������������������������ ���������������� 0 нийтлэл байна