Бидний ирээдүй гэрэлтэй, бид өөрснөө буртагтай байна.