Монголчууд шударга татвар, ухаалаг зардлын төлөө ТББ

Алдарт эдийн засагч Эрнандо де Сото Монгол улсад айлчилж байгаа энэ өдөр түүний “Капиталын нууц” номын хөрөнгийг капитал болгох санаан дээр тулгуурлан хэдэн жилийн өмнө дэвшүүлж байсан нэгэн саналыг та бүхэнд танилцуулж байна.

Бидний олон нөхөд Монголын Иргэний холбоог байгуулж улс төр, нийгмийн тогтолцоонд олон өөрчлөлт хийхийг санал болгож байсны нэг нь энэ болно.

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орон сууцны хорооллоор солих дараах зургаан алхам нь өнөөдөр улам бүр шаардлагатай болж байна. Иргэдийн газрыг хөрөнгө болгон баталгаажуулах, өөрийн өрийн бичиг гаргаж, иргэдтэйгээ хамтран энэ зорилтыг биелүүлэх боломж ч хотынхонд улам ойртож байгаа юм.

Газраа байраар солих зургаан алхмыг танилцуулъя.

 1. БҮРТГЭХ:

-    Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өрх бүр өөрийн хашааны газрыг (0.07 га)  эзэмших, өмчлөх гэрчилгээгээ авч бүртгүүлсэн байх ёстой.

-    Хашаанд хоёр ба түүнээс дээш  өрх байгаа бол тэр талбайг хувилан тэнцүү хувааж эзэмших гэрчилгээг олгож болно.

-    Нэг өрхөд олгох байрны талбайн хэмжээг бүртгүүлсэн газрын үнэлгээтэй уялдуулан тооцно.

2. ХОРШИХ

-    Газраа өмчлөн авсны дараа зэргэлдээ хашаа, гудамжны оршин суугч иргэд хоршин ажиллах зарчим нөхцөлөө тохирно.

-    Зам талын буюу нүүрэн талын хашааны эзэн мөн зам талын нэгдүгээр давхрын байр авах давуу эрхтэй байх гэх зэргээр хэн, ямар байр авах журмыг тохиролцон шийднэ

3. ТӨЛӨВЛӨХ

-    Хоршоод хамтран хуралдаж, тухайн газар дээр барих хорооллын орон сууцны барилга, олон нийтийн үйлчилгээний газрын  ерөнхий төрхийг хотын нэгдсэн төлөвлөлттэй уялдуулан зөвшилцөнө.

-    Ямар хийц загварын байр, хороолол, орчин, сургууль соёлын газартай байх, нийтийн тээвэр үйлчилгээг хэрхэн зохион байгуулах тухай төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн тооцоог гаргахад хоршоод өөрийн сонгосон төлөөллөөр дамжуулан оролцоно.

4. САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

-    Иргэдийн газар өмчлөх эрхийн бичгүүд нь тухайн газар дээр баригдах барилга,  хорооллыг санхүүжүүлэх баталгааны нэг хэсэг болно. Нөгөө хэсгийг Хотын захиргаа, баригдах дэд бүтцийн хөрөнгөө барьцаалан хамтарсан өрийн бичиг гаргах замаар санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг бүрдүүлэх юм. Газраа байраар сольсны дараа, үлдсэн байруудыг зах зээлийн ханшаар чөлөөтэй арилжаалах замаар төслийг бүрэн санхүүжүүлж, өрөө буцаан төлөх боломжтой.

5.БАРИХ

-    Орон сууц, хороолол барих аж ахуйн нэгж компанийг ил тод, шударгаар сонгох бөгөөд тухайн гэр хорооллын оршин суугчдыг сургалтанд хамруулж,  , барилгын компанид ажиллах боломж олгоно. Хорооллыг бариулах ерөнхий захиалагч нь хот, хоршоодын төлөөллөөс бүрдсэн Зөвлөл байх бөгөөд ажлын явцыг тодорхой хугацаанд иргэдэд тогтмол тайлагнана. Гүйцэтгэлд хоршоодын төлөөллөөс бүрдсэн Хороо тогтмол хяналт тавина.

6.ХӨРШИЙН ХОЛБОО

-    Барилга, хороолол баригдсаны дараа нийтийн хөрөнгийн хэвийн ашиглалтыг баталгаажуулах, орон нутгийн иргэд өөрийн удирдах ёсыг хэрэгжүүлж байх хамтын захиргааны нэгж болох Хөршийн холбоог дүүргийн удирдлагатай хамтран байгуулж ажиллана.

Энэхүү төслийг хэлэлцэх хэрэгжүүлэх үйлсэд идэвхтэй оролцохыг Монголын архитектор, инженер, мэргэжилтнүүд болон нийт иргэдэд Иргэний Холбоо уриалж байна.

Та бид чадна.

Монголдоо сайхан амьдаръя!

 www.taxpayers.mn    

www.djargal.bblog.mn