Хамгаалагч

-    Олон янзын дөрвөлсөн гинжин бүтэж болон бусад хувилбаруудад хувьсан тоглодог байх.
-    Янз бүрийн зайнд оновчтой дамжуулах
-    Довтолгоонд идэвхитэй оролцдог байх
-    Биеийн бэлтгэл сайн, толгойгоороо сайн тоглох, хатуу чанга биетэй, хөлбөмбөг тохирсон өвөрмөц хурдтай байх
-    Хамгаалах ажил, эсрэг үйлдлийг тууштай гүйцэтгэдэг байх
-    Эсрэг довтлогчийн тоглолтыг мэддэг, судалсан байх
-    Эсрэг тоглогчдын үйлдэлийг уншиж чаддаг, довтолгооны хувилбарыг нь уншиж, ойлгодог байх
-    Гүйлтийн зөв техник, арагшаа гүйх гүйлтийн чадварыг бүрэн эзэмшсэн байх

Хагас хамгаалагч


-    Талбайн төвийн олон янзын бүтцэд тактикын хувьд уян хатан тоглож, хөрвөх чадвартай байх
-    Олон төрлийн хууралт, залалтын арга техниктэй, гүйлтийн тэсвэр, гүйх тэнхээ сайн байх
-    Хурдан дамжуулалт, хаалга руу цохилтууд бүхий үр бүтээлч, солигдмол довтолгоон хийх
-    Хувийн болон багаар сэтгэж тоглох чадвартай байх
-    Хамгаалалт, довтолгоог удирдаж, төвөөс санаачлага гаргах
-    Дамжуулалтыг олон янзаар хийж, цохилтын дөрвөн техникийг маш сайн эзэмшсэн байх
-    Байрлал нөхөлт, нэхэлт (прэссинг) хийх чадвартай байх

Довтлогч

-    Олон янзын хэвшмэл довтолгооны бүтцэд тоглох, янз бүрийн арга барилтай довтлогчидтой нийцэх
-    Бөмбөг найдвартай эзэмшдэг байх
-    Хууралтын олон арга техниктэй байж, өөртөө итгэлтэй хувийн тоглолт, үйлдэлүүд хийх
-    Жигүүрээс дээгүүр болон доогуур оновчтой дамжуулах
-    Хаалга руу олон янзаар цохих
-    Бөмбөг болон байрлал гололгүй хаалга руу цохидог байх
-    Бөмбөггүй тоглолт ихээр хийх
-    Агаарын бөмбөг хүлээж авах, тогтоолтын олон аргыг гүйцэтгэх

“Миний мэдэх хөлбөмбөг” номноос