Гэрлийг тодруулахын тулд харанхуй байдаг.
Гэгээрлийг тодруулахын тулд төөрөгдөл байдаг.
Бурханыг тодруулахын тулд буг байдаг.
Буяныг тодруулахын тулд нүгэл байдаг.
Тийм болохоор бүгдэд талархъя.

Цэцгийг мэдрүүлэхийн тулд өргөс байдаг.
Цэнгэлийг амтлуулахын тулд нулимс байдаг.
Сэрэхүйг тодруулахын тулд нойр байдаг.
Сэтгэлийг тодруулахын тулд нисваанис байдаг.
Тийм болохоор бүгдэд талархъя.

Хаврыг авчрахын тулд намар байдаг.
Хайрыг сэнхрүүлэхийн тулд хал байдаг.
Нөмрийг мэдрүүлэхийн тулд жавар байдаг.
Амрыг амсуулахын тулд алжаас байдаг.
Тийм болохоор бүгдэд талархъя.

Андыг таниулахын тулд атаатан байдаг.
Агууг харуулахын тулд өчүүхэн байдаг.
Аглагийг сануулахын тулд үймээн байдаг.
Аниргүйг мэдүүлэхийн тулд шуугиан байдаг.
Тийм болохоор бүгдэд талархъя.

Хүслийг өдөөхийн тулд хясал байдаг.
Хүчийг сэдээхийн тулд сорилго байдаг.
Авралыг ухуулахын тулд аюул байдаг.
Амьдралыг ойлгуулахын тулд үхэл байдаг.
Тийм болохоор бүгдэд талархъя.

Уулыг тодруулахын тулд хөндий байдаг.
Ухаарлыг үүтгэхийн тулд алдаа байдаг.
Уярлыг тэтгэхийн тулд эмгэнэл байдаг.
Уучлалыг төрүүлэхийн тулд мэхлэлт байдаг.
Тийм болохоор бүгдэд талархъя.

Бадмыг ургуулахын тулд балчиг байдаг.
Бадралыг асаахын тулд адрал байдаг.
Охийг ялгаруулахын тулд шаар байдаг.
Онгодыг тодруулахын тулд солиорол байдаг.
Тийм болохоор бүгдэд талархъя.

Үнэнийг харуулахын тулд худал байдаг.
Үүрдийг таниулахын тулд зуурд байдаг.    
Нирвааныг нээхийн тулд сансар байдаг.
Нигүүлслийг ундраахын тулд орчлон байдаг.
Тийм болохоор бүгдэд талархъя.