Англи хэлний зарим толь бичиг уламжлалыг илүүтэй хүндэтгэн анхаардаг бол Коллинз толь нь шинэ үгс, амьд хэрэглээ, практик талыг чухалчилдгаараа ялгаатай. Коллинз болон Нэпко хэвлэлийн газруудын хамтын бүгээл School Dictionary Англи-Монгол толь нь 28000 гаруй үг хэллэг, 40 000 орчим орчуулга. Орчин үеийн мэдээлэл, харилца холбоо, техник технологи, банк санхүүгийн үг хэллэгтэй. Захидал, и-мэйл, намтар бичих загвар багтаасан. Утсаар ярих болон харилцан ярианы жишээ оруулсан. Тоо, огноо мөн цаг хэлэх жишээ оруулсан.

Англи хэл дээр бүтээгдсэн толь бичгүүдээс хоёр хэл дээр зохиогддог цөөн толь байдгийн нэг нь дэлхийн хамгийн түгээмэл Коллинз толь. Англи-Орос, Англи-Хятад, Англи-Герман, Англи-Франц, Англи-Испани, Англи-Солонгос гээд дэлхийн олон хэл дээр орчуулагдаж байсан энэ толь бичгийг уншигчиддаа хүргэж байна.