ЯГЧИСЫН ОРОН ХЭМЭЭГЧ БҮХЭНД САХИХЫН БҮЛЭГ. 

ХОРИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.


НЭГ:

Ялж төгс нөгчсөн түүнчлэн заларсан 

Бурхан багш зарлиглав.

Цог төгөлдөр Шри охин тэнгэрээ. Язгуурын хөвүүд, язгуурын охид та нар бээр өнгөрсөн, одоо ирээдүй цагийн бурхадад тахил өргөхийг хүссэн. Энэ мэт. Ялж төгс нөгчсөн бурхадын гүнзгий их утга учрыг мэдэхийг хүсэх аваас. Дээд Алтангэрэлт энэ судар номыг номлож буй аль нэгэн сүм юм уу, орон хийд тэр газарт очих хэрэгтэй. Тэгээд алгасрал үгүй сэтгэлийг барин судар үүнийг сонсож үйлдээрэй хэмээн зарлиглалаа.

Тэгээд Бурхан багш шүлэг үүнийг зарлиглав.


Хэн нэгэн гэгээрсэн бурхадад

Хэмжээлшгүйгээр тахихыг хүсвээс

Гэгээрсэн бурхадын явдал үйлсийг мэдэхийн тулд

Гүнзгийг ихэд мэдэхийг хүсвээс

Хийд эсвэл тахилын орон

Хаана тэнд дээд Алтангэрэлт

Хэмээх судар үүнийг номлосон

Хаана тэр газарт очсугай.


Энэ судар нь санаанд багташгүй

Эрдмийн хязгааргүй далай билээ

Энэ судар олон олон зовлонгийн далайгаас

Хамаг амьтдыг гэтэлгэнэ.

Энэ судраас эхэн хийгээд

Эцэс болон дундыг мэднэ

Эрхэт зарлиг энэ нь маш гүнзгий утгат

Зүйрлэх жишээ гэж үүнд үгүй

Ганга мөрөн, газар дэлхий

Гадаад далай ба огторгуйд

Оршин буй тоосоор ч зүйрлүүлшгүй


Төгс чанарт одохыг хүсвээс

Тэр цагт нь орон үйлд.

Номын мөн чанарт их суварга

Машид баттай адил билээ.


Тэр суварганы төвд нь

Тэнсэлгүй Шагжамуни үзэгдэнэ.

Сэтгэлд зохистой яруу аялгуугаар

Судар үүнийг машид номлоно.


Тоолшгүй бөгөөд санаанд багташгүй

Түмэн олон галбын турш

Таатай амгалан бүгдийг амсана.


Мөнхүү судар үүнийг сонсож

Миний хураасан буяны цогц

Магад тоолшгүй их бүтлээ хэмээн сана

Мөн тэр цагт тэр мэт хэмээн мэдтүгэй.


Бадарсан галт гуу жалгаар зуун бээрийн газарт

Бултаар тойрон хүрээлэгдсэнээс гэтэлж

Шаналал мэдрэхийг тэсэн чадаад

Судрын аймгийг сонсож чадах

Сүм хийд оронд

Сүслэн орсон тэр даруйд

Хилэнц түйтгэр үгүй болно.


Хилэнцэт муу зүүд хийгээд

Огторгуй гараг одны хорлол

Шившлэг, хараал, адын хорлол

Сүслэн залбирсан тэр даруйд

Сайхь хорлолууд бусдад зүглэх болно.


Сайн зүгийн лусын хаадууд

Шөнийн зүүдийг үзүүлсэн тэр адил

Тэнд лянхуа адил ширээг зэхэн үйлд

Тэр ширээн дээр завилан суугаад

Энэ судрыг сайтар номло.


Үсгэнд бичсэнийг унш

Утгыг ёсчлон мэд.

Өндөр ширээ түүнээс буугаад

Өөр газар одсон ч

Ширээ түүн дээр байхад үзэгдсэн

Рид хувилгаанууд үзэгдэх болно.


Хааяа тэр ном номлооч

Хүний дүрээр үзэгдэнэ

Заримдаа гэгээрсэн бурханы дүрээр

Заримдаа гэтэлгэгч Бодисадва

Заримдаа бодисадва Самандабадра

Заримдаа бодисадва Манзушри

Заримдаа бодисадва Майтрэяа

Ширээ түүн дээр үзэгдэх болно.


Заримдаа зөвхөн гэрэл үзэгдэнэ

Заримдаа тэнгэрүүд үзэгдэнэ

Агшин нэгэн хоромд үзэгдээд

Асар удалгүй үл үзэгдэнэ.


Бурханыг үзвээс сайшаах болно

Бүгдийг бас бүтээнэ

Цог эрдэм, өлзий хутагын чуулган

Цөмөөр бурханы хувилгаан билээ.


Цог, ялалт, алдрыг олж

Чанадын эсэргүүцлийг буцаана

Гадны дайсныг машид дарж

Гэтүүр дайсан тулаанд ялагдана.

Муу зүүд бүгдийг амирлуулж

Муу үйл бүхнийг дарна

Хилэнц бүгдийг машид амирлуулж

Хамгаалах тулаанд ялуулах болно.


Энэ Замбуу тивд

Даяар алдар нь түгэх болно.

Түүний өштөн дайсан бүгдээр

Тун ихэд доройтох болно.


Хамаг дайсныг үргэлжид дараад

Хамаг хилэнцийг машид тэвчинэ

Нүүрлэх тэмцлийг нэн ялж

Нэгэнт дайснаас хагацаад ихэд баясна.


Эсрэн тэнгэр, Хурмаст тэнгэр,

Энэ ертөнцийг тэтгэгч нар

Важрапани, Ягчисын хаан,

Манлай хаан Самжнаяа,

Анаватапта нэрт лусын хаан,


Түүнчлэн Сагара хийгээд

Миамжи болон Асурын хаан,

Мөн түүнчлэн Гарьдын хаан, 

Тэд тэргүүтэй бусад амьтад,

Тэнгэр тэд

Сэтгэшгүй номын ариун суваргад

Үргэлжид тахил үйлдэнэ.


Хавь ойрын хамаг амьтад

Харж түүнд баясах болно

Эрхэт дээд тэнгэрийн хаадууд

Ийн хэмээн сэтгэх болно.


Хамаг тэнгэрүүд бүгдээр

Харилцан зууртаа өгүүлэлдэв.

Буян, цог, сүр жавхлан бүгдийг

Бултаар нь хураасан тэднийг хар

Алин гүнзгий судар үүнийг

Анхааран сонсохоор тэд ирсэн

Бүгдээр машид судалсан

Буяны үндсээр энд ирсэн бөлгөө.