Монголын эдийн засаг бол иргэдийнхээ амьдралыг тэтгэж, өөрийгөө нөхөн сэргээх чадваргүй эдийн засаг биш ээ!