Энхмандах

@enkhmandakh
33
нийтлэл
435,883
уншигдсан
272
сэтгэгдэл

Хөгжлийн урт хугацааны бодлого ба нийгмийн зорилт

“Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” батлагдсны 1 жилийн ойд зориулав

Дундаж анги ба дэлхий дахин

“Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ыг хэрэгжүүлэх асуудал хөндсөн цуврал

НАМЫН ШИНЭЧЛЭЛТИЙН ТҮҮХЭН ХУУДСЫГ СӨХӨХҮЙ – 2

Улс төрийн хэт давамгай байдлыг хязгаарлаж, парламентын түвшинд хүчтэй сөрөг хүчнийг төлөвшүүлж, улс төрийн шударга, нээлттэй өрсөлдөөнийг бий болгодог сонгуулийн холимог тогтолцооны давуу тал гэдэг үүнд л оршдог гэдгийг би тэр цаг үеэс сурч, мэдэж авсан юм даа. Одоо ч түүнийгээ итгэлтэй хэлсээр байна.


МОНГОЛЫН ЗАЛУУЧУУД БА НИЙГМИЙН ДАВХРААЖИЛТ

Залуучууд нийгмийн шилжилт дотоод хөдөлгөөн, шинэ давхраажилтад онцгой үүрэгтэй нийгмийн бүлэг. Учир нь тухайн хүний удам угсаа, гарал үүсэл нь нийгмийн дээд, дунд, доод аль ангид хамаарч буйгаас үл хамаарч, залуу хүн өөрийн боловсрол, мэдлэг чадвар, авьяас билэг, хичээл зүтгэлээрээ цаашид нийгэмд эзлэх байр суурь буюу хамаарагдах нийгмийн анги давхрагаа өөрсдөө тодорхойлох чадвартай нийгмийн хамгийн хөгжил, хөдөлгөөнтэй бүлэг бөлгөө.

Сонгуулийн хуулийг боловсронгуй болгож, шударга ёс тогтох шинэ боломжийг нээе

Швед улсын сонгуулийн тогтолцооны талаар хийсэн судалгаан дээрээ тулгуурлан Монголын улс төрийн тогтолцоог боловсронгуй, тогтвортой болгоход чухал байж болох тодорхой саналуудыг дэвшүүлж байна.