-Сэргэн мандалтын замын зургаа сэргээж буй монгол хүн-