Ажлын дараа


Үдийн завсарлага


Энд амьдарч энд ажиллана


Их хөдөлмөрийн талбарт


Даргын унаа


Их бүтээн байгуулалтын 100 хоногийн хөдөлмөрийн тулалдаанд их амжилт гаргая


Х-хотын захад


Ганц дайчин ганцаардахгүй


Х- хотын төвд


Х-тосгоны  соёлын төв
Photo by С.Цацралт /ГАММА/