Хурд - Алив бос

Чоно - Би хүсээгүй

Сүнс -  Чи хуурамч

Хар сарнай - Дайтах ч болно, мөргөх ч болно

Нисванис -  Эмийн сан руу алхсан нь