Диванд хавчуулаад ийм болчихлоо...

Би бодохдоо...


Дээшээ тэнгэр хол...


Еэ еэ бөө вөө !!!


"Муур багш" баригдлаа !!!


Уг нь ингэх ёстой байсан юм !!!


Хаан нүцгэн байна

Бусад зургууд