http://baabar.mn/files/old_images/2013/1/851b05c7a904ff84.jpghttp://baabar.mn/files/old_images/2013/1/5bac17c73b090805.jpghttp://baabar.mn/files/old_images/2013/1/74d7163796b17a55.jpghttp://baabar.mn/files/old_images/2013/1/3edc095a8ccf395b.jpghttp://baabar.mn/files/old_images/2013/1/63976a820a3a4307.jpghttp://baabar.mn/files/old_images/2013/1/88c87a896958ae1d.jpghttp://baabar.mn/files/old_images/2013/1/44f21ce8ae005e7b.jpg

Д.Батбаяр С.Содбаатар
Үргэлжлэлийг Үндэсний ТОЙМ сэтгүүлийн №152-оос үзнэ үү.