САРАСВАТИ /ЭГШИГЛЭНТ/ ОХИН ТЭНГЭРИЙН БҮЛЭГ ХЭМЭЭХ
АРВАН ТАВ ДУГААР БҮЛЭГ.


НЭГ:

Сарасвати /Эгшиглэнт/ охин тэнгэр. Тэрбээр номын хувцсаа нэг мөрөндөө буулгав. Баруун өвдгөө газарт хатган, алгаа хавсран бөхийж Бурхан багшид айлтгалаа. 

Ариун санваарт Ялж төгс нөгчсөн Бурхан багшаа. Охин тэнгэр Сарасвати би номыг өгүүлэгч гэлэн түүний билэг оюун ухаан, хүч чадлыг нь ихэд бүтээн үйлдэх болно. Ном үйлдэгч түүнд гэгээлэг бүгдийг, нигүүсэх их сэтгэлийг төрүүлж үйлдэнэ. Би дээд Алтангэрэлт судар үүнийг номлогч түүний дуу хоолой, үг үсэг бүгдийг засаж сайн болгож үйлдэнэ. Номыг өгүүлэгч болоод сонсогч бүгдийн, тэд бүхний билэг билгүүн нь санаанд үл багтах их болно. Хурц болно. Оюун ухаан, билиг билгүүний их хүч, ид шидээр тэд нар олон олон их сайн сайхныг олж мэдрэх билээ. Буян ном цогц төгөлдөр болно. Ном шаштир бүгдэд тэд нар мэргэших болно. Энэ мэт. Дээд Алтангэрэлт судар үүнийг сонссон, уншсан, өгүүлсэн, түгээсэн тэд бүгд энэ замбуу тивд өнө удаан урт наслах болно. Номыг доройтуулж үйлдэж үл болно. Тогтоол үүнийг тэд ёсчлон хайрлаж хамгаалж үйлдэнэ хэмээн айлтгав. 

Номыг айлтгагч гэлэн болон номыг сонсогч тэд нар бие болоод сэтгэлийг цэвэрлэж үйлдэнэ. Ном үйлдэгч гэлэн болон ном үйлдэгч мэргэд нар угаал үйлдэх үестээ хэрэглэдэг эм нь. 

Энэ мэт байдаг. 

Вача, горочана, сприка, шириса, шамяака. Шами, индрабаста, махабага, жнамака, агару, твач, шривестака, сарж давирхай, шаллаки, гүггүлү, тагара, патра, шайлеяа, чандана, манахшила, сарочана, кушта, кункуми, муста, саршапа, налада, гавяа, суксмайла, ушира, нагакесара.

Эдгээр бүгдийг хувь тэнцүү найруулна. Хаан одонд үйлдэнэ. Талх үйлдэн тарни үүнийг нэг зуун удаа уншиж тарнидна. 

Тарни тогтоол нь энэ мэт байдаг.

ТАДЯАТА СУКРИТЕ КРТА КАМАТАЛИ НАЛИ ЖАНА КАРАТЭ /ХАДАКАРАТЭ ИНДРАЖАЛИНИ/ ШАМКАРАДРЭ БАШАНТРИ/ АБАРТИКА СИКЭНА КУТРАКУ/ КАПЭЛА КАПЭЛА МАТИ/ ШИЛА МАТИ/ БАНДЭ ДУДУМАВАТИ/ ШРИ ШРИ/ САДДЯАСТХИТЕ СУХА.

Тэгээд аргалаар хот мандал үйлдэнэ. Цэцгийн баглаа тавина. Алт мөнгөн саванд шүүс бэлтгэж тавина. Хөө хуяг өмссөн дөрвөн баатар эрс болон үзэсгэлэнтэй гоёж чимэглэсэн дөрвөн охидод бумба бариулан бэлдэнэ. Таван янзын эгшиглэнт хөгжим сонсгож, шүхэр дауз[1] ялгуусны тэмдгээр охин тэнгэрийг сайтар чимэглэнэ. Завсар завсарт нь толь тавь. Сум хурц үзүүрт жад бэлд. Хүрээ тат. Тэгээд хэргээ эхэл. Тарнийн үг үүгээр хил хорь. 

СЯАТЭДАНА АРАКЭ /НАЯАНИ/ ХИЛЕ/ 

МИЛЭ/ КИЛЭ/ КИКИЛЕ СУХА. 

Тэгээд Ялж төгс нөгчсөний хажууд угаалгаа үйлдэнэ. Тарни үүнийг тоолж үйлд. 

ТАДЯАТА САГАТА/ ВИГАТА ПИГАТА ПАТИ СУХА.

Амирлангуйд орших болно. 

2021.04.16


ХОЁР:

Тэр цагт гараг, одод эрхэс болоод төрөх үхэхийн хорлолоос ангижрах болно. Хорлол хараал номын хүчинд амирлах болно. Ялж төгс нөгчсөн Бурханы хажууд бие сэтгэлээ цэвэрлэ. Тарни үүнийг тоолж унш. Амирлангуй болно. 

ТАДЯАТА САМЭ ВИШАМЭ СУХА/ САГАТЕ ВИГАТЭ СУХА/ САГАРА САМАБУТАЯА СУХА/ СКАНАДА МАТАЯА СУХА/ НИЛА ГАНТАЯА СУХА/ АПАРАЖИТА ВИРЯАЯА.СУХА/ ХИМАВАТ СУМБУДАТАЯА СУХА/ ИНИБИЛАБАГТРАЯА СУХА/ НАМУБАГАВАТЕ ПРАМАНЕ / НАМА САРАСВАТЯАЙ ДЭВАЙ СИДАДЯНАТУ МАНТРАВАТА/ ТАМ БРАХМА ДУМНЯАТУ СУХА. 

Бурхан багшаа. Энэ мэт. Алтангэрэлт энэ судар номыг номлогч гэлэнг хамгаалах болон ном сонсогч, номыг бичигч тэд нарын тусын тулд Сарасвати охин тэнгэр би өөрөө тэр цагт тэнд орших болно. Тэнгэрүүд бид нар бүгдээрээ тэр газарт очоод өвчин бүгдийг эдгээж үйлдэх болно. Дээд Алтангэрэлт номыг номлогч тэдгээрт бүгдэд бид туслах болно. Бодь-иос 

Тэд үл буцах болно. Тэд нар илтэд гэгээрэн бурхан болох гэгээн зам мөрийг олох болно.

Бид тэднийг гараг эрхэсийн хямрал, оддын хорлол, буруу үг хэлэл, муу үйл, муу бүгдээс хамгаалах болно хэмээн охин тэнгэр Сарасвати Ялж төгс нөгчсөн Бурхан багшид айлтгав.

Бурхан багш Сарасвати охин тэнгэрт зарлиглав.

Их охин тэнгэр Сарасвати. Та орчлонгийн олон амьтанд туслаад. Энэ мэт. Тарни ном, эм, төгс төгөлдрийг номлосон билээ. "Сайн болой. Сайн болой" хэмээн түүнийг магтан зарлиглав.

Сарасвати охин тэнгэр Бурхан багшийн өлмийд сөгдөн мөргөв.

Тэгээд Куандиняа багш өгүүлэв.

Их охин тэнгэр Сарасвати. Та ертөнцийн амьтан бүхэнд дээдийг өгөгч, дээд номыг номлогч их эрдэмтэй билээ. Их тэвчээртэй билээ. Үзэсгэлэнт дүрва хувцсыг өмссөн нэг хөлөөр оршигч билээ. Тэнгэрүүд болон багш бярман бид бүгдээрээ цуглаад амьтан бүгдэд ариун дээд энэ номыг номломой. Соёрхогтүн. 

Ариун дээд ном. Энэ мэт билээ соёрхогтүн. 

"САЯА ТИДАНА МУРИЧИРЭ /АВАЖА АВАЖАТИ/ ХИДАГУЛЕ МИНГҮЛЭ/ ПИНГАЛОВАТИ/ МУДГҮШЕ / МАРИЧИ/ 

СВА МАТИ/ ДИША МАТИ/ АГРИ ТАМА ГРИ/ ТАРИ ЧИТАРА/ ЧАВАТИ ЧАЧИРИ ШИРИ МИРИ/ МИРИЧИ ПРАНЯО ЛОКАЖА ШРИ ЛОКА ШРИ ШРА/ ЛОКА ПРИЯЭ САДАДЭ ПРАТЕ/ БРИМА МУКИ ШУЧИ ЧАРИ/ АПРАТИ ХАТА/ БУДДЭНА МУЧИ/ МАХА ДЭВИ ПРАТИ ГРИНА НАМАСКАРАН.

Миний оюун ухаан саруул болтугай.

ТАДЯАТА МАХА ПРАБАБА ХИЛИ ХИЛИ / МИЛИ МИЛИ/ 

Ялж төгс нөгчсөн Сарасвати тэнгэрийн хүчинд би нэн их ялах болтугай.

КАРАТЕ КЕЯУРА/ КЕЯУРА МАТИ/ ХИЛИ МИЛИ/ ХИЛИ МИЛИ.

Бурханы үнэн. Номын үнэн. Хуврагын үнэн. Эрхэтийн үнэн болоод усны үнэн, тэнгэрийн үнэнээр их охин тэнгэр Сарасвата-г дуудаж үйлдье. Ертөнцийн үнэнийг өгүүлэгч түүний үнэн үгээр Их охин тэнгэрийг дуудаж үйлдье.

ТАДЯАТА ХИЛИ МИЛИ/ ХИЛИ МИЛИ/ХИЛИ МИЛИ/

Би нэн их ялах болтугай.

Ялж төгс нөгчсөн эх Сарасвата-д мөргөмү. Надад нууц тарнийн үгс орших болтугай хэмээн Куандиная багш Сарасвата охин тэнгэрт өгүүлэв.ГУРАВ:

Тэгээд охин тэнгэр Сарасвати бярман Куандиняа-д өгүүлэв.

Их төрлөхтөөн. Та амьтан бүгдэд дээд хүч чадал, их эрдэнэс, хувилгаан эрх тэргүүтнийг өгсөн. Сайн хэрэг билээ.

Энэ мэт. Та дээд их бодь-ийг үйлдсэн билээ. Алтангэрэлт судар үүнийг үйлдэх ёс журмыг сахих журмыг шүлэг үүгээр би өгүүлмой.


Энэхүү тогтоолыг анх уншихдаа

Эрдэнэт чухаг дээд гуравт мөргөөд

Эндүү мадаггүйгээр тоолон үйлдвээс

Эрхэм шид бүтээлийг олно.


Бурхан хийгээд түүний ном

Брадигабуди ба шарвага

Эсрэн тэнгэр ба Хурмаст тэнгэр

Их дөрвөн хаанд мөргөх ба

Үргэлжид ариун явдлыг

Үнэлэн биширч санаад

Амирлангуйн аглагийн оронд

Номын дууг дуурсгаж, тогтоол, магтаалыг өгүүл.


Бурхан, тэнгэр, лусад хэдий их тахилыг

Бэлдэж ихээр зэхэн үйлд

Олон язгуурын төрөлхтөнд

Энэрэнгүй сэтгэлийг төрүүлж үйлд.


Алтан өнгөт Ялж төгс нөгчсөнийг

Алгасралгүй сэтгэлээр бясалгаж үйлд

Эрхэм зарлиг дээдийн номоор

Эрхтэн тус тус магадлан зохиох

Түүний үгийг авч сайтар санаад

Хоосон чанарыг бүтээхэд оршин үйлд.


Нийт бурхадыг сэтгэлдээ

Нэгэн үзүүр сэтгэлээр бясалгаваас

Нэн туст самади билгүүн хийгээд

Тогтоол дээдийг олох болно.


Бурханы цогт дуулал, ном, зарлигаар

Булт шавь нарын сэтгэлийг номхотгоно.

Хэлээр гурван мянган ертөнцийг бүрхэн зохиож

Тус тусад нь юу зохистой гайхамшгийг үзүүлнэ.


Тэр мэт зарлигийн дээдийг

Үргэлжид санаж аюулыг тэвч.

Санаанд багташгүй хэлний билгийг

Сэтгэшгүй ерөөлийн эрхээр олно.


Юмсыг байхгүй гэж үзүүлэн зохиосон

Огторгуйд үл торох адил

Онцгой бурханы билиг зарлиг дуу

Түүний санааг цаглашгүй ерөөлөөр бүтээнэ.


Эгшиглэнтийг илтэд тахих буюу

Эс бөгөөс шавь бээр увдис мэт

Эш зарлиг дагуу ном түүнийг бүтээвээс

Эрхэм хүндлэлийн дээдийг олно.


Хэн нэгэн билгүүний дээдийг бүтээхдээ ч

Холбиролтгүй нэгэн үзүүрт сэтгэлээр ном үүнийг барь.

Буян, билгүүний цогцыг арвидуулж

Бат магад бүтээхдээ тээнэгэлзлийг тэвч.

[1] Шашин номын эд хэрэгсэл.