САРАСВАТИ /ЭГШИГЛЭНТ/ ОХИН ТЭНГЭРИЙН БҮЛЭГ ХЭМЭЭХ
АРВАН ТАВ ДУГААР БҮЛЭГ


Аяа миний хэлний эрхтэнд

Амгалан заларсны самбаа төрж

Үгийн сүр жавхлангийн хүчээр

Амьтан бүгдийг номхотгон зохио.


Би үг юуг өгүүлсэн

Бүх хэрэг бүтэх болтугай

Үгэнд нь бүгд бишрэн хүндэтгэж

Үйлдэл бүхэн үл шамшаагдана.


Хэзээ нэгэн миний хүсэл санаа

Хэрэг тэр эс бүтэх болбоос

Охин тэнгэр таны үнэн үг

Оргүй бүгд хуурмаг болно.


Завсаргүй таван хилэнц үйлдсэнийг

Зөвхөн бурханы зарлигаар номхотгоно.

Алин дайснаа дарагч хийгээд

Үйлийг урлах үгсүүд ба


Шарипутра ба Мудгалъяана

Шавь нөхдийн эрхэм дээд

Тэр бүгдийн үнэн үг ч

Бүгд надад бүтэх болтугай.


Бурханыг шарвага шавь нарын хамт

Би бээр өнөөдөр энд урин залъя.

Миний горилыг хангахын тул

Бүгд түргэн залран соёрх.


Чин үнэн үгийг соёрхсон

Чухам бүгд хуурмаггүй болтугай.

Алин орчлонгийн үзүүрээс доош

Ариун орон бүгд хийгээд


Эсрэн их эсрэн түшмэл хийгээд

Эсрэн хааны нөхөд бүгд

Гурван мянган орчлон болон

Тэсэшгүй ертөнцийн эрхэм дээд


Тэр болон түүний нөхөд

Тэд бүгдийг өнөөдөр энд урин залъя.

Нигүүлсэнгүйгээр намайг тэтгэн зохио

Нигүүлсэнгүйгээр бүгдийг авран зохио.


Бусдын хувилгааныг эрхэнд үйлдэх тэнгэрүүд ба

Бас ч хувилгаанд баясагч тэнгэрүүд хийгээд

Төгс баясгалант огторгуйн олон тэнгэр

Төгс гэгээрсэн Майдар бурханы орон


Тэмцлээс хагацсан орны тэнгэрүүд хийгээд

Түүнчлэн Гучин гурван тэнгэрийн орны тэнгэрүүд

Их дөрвөн хааны орны тэнгэрүүд

Өөр бас тэнгэрийн нөхөд бүгд


Шороо, ус, гал, хийн тэнгэрүүд

Сүмбэр ууланд орших тэнгэрүүд хийгээд

Долоон мөрөн уулын тэнгэрүүд хийгээд

Тэд бүгд нөхөд лугаа сэлт


Таван шанхат эдийг дэлгэрүүлэгч болон

Тэрчлэн нар, сар, гараг од хийгээд

Энэ тэргүүтэй дээд тэнгэрүүд ба

Энэ ертөнцийн амгаланг эдлэх орон


Тэр тэргүүтэй тэнгэр бүгд

Аливаа хилэнцийг үл хүсэгч

Ариун бурханд бишрэхийн эх

Маш залуу хүүд асрах хийгээд


Мөн тэнгэр, лус, ягчис нар

Үнэр идэшт ба асар нар

Өөр бас миамжи нар

Их Дочэ тэргүүтэн нар


Эд бүгдийг ч бурханы хүчээр

Өнөөдөр энд би урин залъя.

Нигүүлсэнгүй энэрэнгүй сэтгэлээр

Надад торолтгүй овсгоо самбааг төрүүл.


Бас тэнгэр ба хүмүүс бүгдийн

Бусдын сэтгэлийг болгоогч нар

Бүгдийн хүчээр адилсах хийгээд

Надад самбааны дээдийг хайрлаач.

Хэдий чинээ огторгуйн эцэст тулах

Хоосон чанарын эцэс хязгааргүйд

Хамаг амьтан тэд бүгд бээр

Надад самбааны дээдийг хайрлаач.


Бярман Куандиняа шүлэг үүгээ Сарасвати охин тэнгэрт айлтгасан байдаг. 

Сарасвати охин тэнгэр түүнд "Буян болой" хэмээн өгүүлэв. Тэгээд тэрбээр 

ийн айлдав.

Хэн нэгэн боловч энэ шүлгээр бурхад, ном,багш, хувилгаад, тэнгэрүүд бүгдийг магтан өгүүлээд хүссэн хэргээ бүтээхийн тулд зан үйлийг даган үйлдэх хэрэгтэй. Тарни тоолон дээд гурваас авралыг хүсэх аваас. Тэр үл орхигдоно. Дээд Алтангэрэлт энэ судар ном өөрөө маш нарийн утга агуулгатай. Гүнзгий их билээ. Судар үүнийг сэтгэлдээ хадгалан сүжиглэн үйлдсэн тэр хүний хүсэл бүхэн үтэр түргэн бүтэх болно. Сэтгэл үгүй үйлдвээс. Үл бүтнэ хэмээн айлдав.

Бярман Куандиняа маш ихэд баясав. Алга хавсран бөхийн даган барьсан билээ.

Ялж төгс нөгчсөн дайснаа дарсан Бурхан багш "Сайн болой. Сайн болой" хэмээн зарлиглав. Бурхан багш Сарасвата охин тэнгэрт зарлиглав.

Охин тэнгэрээ. Та дээдийн энэ номыг сахиж дэлгэрүүлэн үйлдэх хэрэгтэй. Энэ судар номыг номлосон, уншсан, сонссон, хадгалсан амьтан бүгдийн буян заяа, зориг самбаа, тэсвэр тэвчээр нь хэмшээ үгүй их болно. Эд баялаг, эрх мэдэлд хүрэх болно. Номын ёсоор аливаа бодь сэтгэлийг үүсгэсэн тэд бүгдээрээ дээр үгүй үнэнхүү бодь-ийг олох болно. "Сайн болой. Сайн болой" хэмээн Бурхан багш зарлиглав.

Жич: Энэ бүлэгт Бурхан, ном, багш, хуврагуудыг шүтсэний үрд "Гараг эрхэсийн хямрал, оддын хорлол, муу зүүд, буруу үйлээс хамгаалах болон муу ёр совин, өлзий бусыг буцаах арвис тарни түүнийг уншсан ач үрийн тухай айлддаг.