НЭПКО хэвлэлийн газар АНУ-ын Үндэсний газарзүйн нийгэмлэгтэй хамтран хүүхэд, залуучуудад зориулсан дэлхийн атлас шинээр эрхлэн гаргалаа. Дэлхий даяар газарзүйн мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд асар их хувь нэмэр оруулсан, баялаг туршлагатай тус байгууллагаас гаргаж буй эл атлас бол 115 нүүр газрын зураг, 200 орчим гэрэл зураг, 234 багц мэдээлэл бүхий онц сонирхолтой бүтээл юм. Ижил төрлийн бусад номоос ялгаатай нь энэхүү атласт орсон мэдээллүүдийг интернэтийн http://www.nationalgeographic.com/kids-world-atlas/ хаягаар орж дуу, дүрс, гэрэл зурагтай нь дэлгэрүүлэн үзэх боломжтой. Цэнхэр гаригаа танин мэдэх тусам чи түүнийг улам хайрлах болно.