Удо Б. Баркманн

@udobarkmann
30
нийтлэл
468,126
уншигдсан
136
сэтгэгдэл

A Middle Power meets the Middle Kingdom

German-Chinese Relations up to the 20th Century

Political Elite and Oligarchs in Mongolia

Excerpt from my last book "Transformation in Mongolia. Miscellanies from Politics, History, Society, Economy and Culture" („Transformation in der Mongolei. Miszellen aus Politik, Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur“), =Berliner Mongolei-Studien, LIT-Verlag, Berlin 2022.
II - 1912 оны Орос-Монголын хэлэлцээр байгуулагдахад нөлөөлсөн геополитикийн ерөнхий нөхцөл

Тэрхүү нөхцөл байдлыг Германы Гадаад хэргийн яам (Auswärtiges Amt)- ны баримт бичгүүдэд тулгуурлан нэхэн авч үзэхүйд